Ko-Kreation

Welkom

Hartelijk welkom op de website van Ko-Kreation!

Waar staat Ko-Kreation voor?

Het woord co-creation wordt in veel contexten gebruikt en heeft dan iedere keer weer een iets andere betekenis. Wat die betekenissen echter met elkaar gemeen hebben is het: “iets nieuws creëren in samenwerking met de mensen voor wie het bedoeld is”. En dat is nu precies wat wij beogen. 

Ook de betekenis van conscious creation, namelijk "het bewust creëren van je eigen mogelijkheden door het wegnemen van belemmerende opvattingen", is een opvatting die wij voortdurend in ons werk meenemen.

Door
Ko-Kreation met een "K" te schrijven, willen we laten zien dat we eenvoud nastreven en duidelijk willen zijn. En dan is het natuurlijk bijzonder dat het letterlijk een samentrekking is van de beginletters van onze namen:
Rien KOoijman, bedrijfskundige en organisatieadviseur
Mineke KRanendonk, organisatiepsycholoog en (team)coach
Alsof het zo had moeten zijn!
 

Wat doen we?

 • ·         organisatieadvies op financieel en bedrijfseconomisch terrein

  ·         advies op het gebied van algemene bedrijfsvoering

  ·         in beeld brengen van de opbrengsten van een organisatie

  ·         adviseren bij ontwerp en implementeren van verander- of ontwikkeltrajecten

  ·         interim ondersteuning bij verandertrajecten van transitie naar transformatie

  ·         begeleiden van deze ontwikkeltrajecten dmv (team)coaching en intervisie

  ·         ontwerpen en verzorgen van trainingen bij de implementatie van deze processen

  ·         verzorgen van individuele coachingstrajecten en on-the-job coaching